Czym charakteryzują się studnie głębinowe?

Mówiąc o studniach głębinowych mamy na myśli pionowe ujęcia wód podziemnych. Są one sztucznymi otworami, które – w zależności od warunków – kopie się albo wierci po to, aby sięgnąć do poziomu wodonośnego. W studniach kopanych stały pobór wody zapewnia kołowrotek. Gdy mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami, jego rolę przejmuje pompa głębinowa.

Studnie głębinowe są promowane przede wszystkim jako te rozwiązania, dzięki którym można zapewnić dostęp do wody w gospodarstwie domowym. Nie jest to jednak ich jedyne przeznaczenie. Solidne rozwiązania tego typu są w stanie zaopatrzyć w wodę także te lokalizacje, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Kluczowe znaczenie mają w tym kontekście wymogi techniczne rozwiązania, które już na etapie projektu jest tworzone z myślą o tym, aby realizować bardzo konkretne potrzeby zamawiającego. Same studnie są rozwiązaniami bezobsługowymi, a ich jakość jest uzależniona przede wszystkim od solidności montażu.